Miljø og kvalitet 

For oss i Hålogaland Element er miljø og kvalitet høyt prioritert og går hånd i hånd. Vi vektlegger miljøvennlige produkter i vår produksjon og vi jobber kontinuerlig for å holde vår miljøpåvirkning så minimal som mulig.

Vi benytter gjennomgående norsk tre i vår produksjon. Norsk treverk er en fornybar ressurs som både er kortreist og av høy kvalitet. Produktene som inngår i modulene våre inneholder ingen prioriterte miljøgifter eller andre stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Produktene som brukes i produksjonen avgir ikke partikler, gasser eller stråling og de påvirker ikke jord eller grunnvann negativt. 

 

HMS og trivsel

Vi er spesielt opptatt av trivsel, godt arbeidsmiljø og at alle ansatte skal ha det sikkert og trygt på jobb hos oss.

 Vi jobber innendørs og det er spesielt luftkvalitet, belysning og støyreduksjon er viktige fokusområder. Når verktøy oppgraderes skal disse ha forbedret ergonomi, samt redusert støy og vibrasjon. Vi er bevisste på viktigheten av varierte arbeidsoppgaver og legger opp til fleksibilitet i produksjonen for å hensynta dette. En av de virkelig store fordelene med våre produksjonslokaler er god innetempereatur, noe enhver snekker vil sette stor pris på!