Sertifiseringer og Godkjenninger 

Sentral godkjenning for ansvarsrett sertifikat

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

StartBANK sertifikat

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen. Ordningen ble etablert i tett samarbeid mellom Byggenæringen Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter.
LNSS AS er sertifisert med StartBANK Id 137135.

Byggteknisk godkjenning SINTEF

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Byggevareforskriften (DOK).

Godkjent lærebedrift logo

Godkjent lærebedrift

Som godkjent lærebedrift oppfyller vi målene i læreplanen for lærlinger, vi har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven og vi har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring.