PRODUKTER

Bygningselementer

Bygningsmoduler

Brakker

Bygningselementer

Vi prosjekterer og produserer vegg, gulv, tak og utfyllingselementer av tre for alle typer bygg (boliger, institusjoner og næringsbygg). Med innendørs produksjon blir elementer fremstilt under kontrollerte miljøforhold, effektivitet og kvalitet.

Fordeler ved å benytte bygningselementer kontra plassbygging:

 • Produksjon av elementer kan foregå parallelt med grunnarbeide, fundamentering og eventuelt oppsetting av bæresystem
 • Høy ferdighetsgrad
 • Rask montering på byggeplass
 • Kortere byggetid
 • Enklere kontroll av kostnad, kvalitet og fremdrift

Produkter der bygningselementer kan benyttes

 • Gulv og tak
 • Etasjeskiller
 • Ytter-  og innervegger
 • Brannbegrensede vegger
 • Bærevegger
 • Utfyllingsvegger
Bygningsmodul på en byggeplass

Bygningsmoduler

Vi leverer bygningsmoduler i den utførelse og ferdighetsgrad kunden ønsker. I de tilfeller det er behov for det, vil en kombinasjon med elementer føre frem til endelige utforming. Modulene kan leveres med en ferdighetsgrad opp til 95 % fra fabrikk. I denne ferdighetsgraden inkluderes skjult elektrisk anlegg, VVS og annet fast inventar som kundene ønsker.

Fordeler med bygningsmoduler kontra plassbygging:

 • Grunnarbeidet og fundamentering kan foregå samtidig som produksjon av bygget foregår
 • Ingen forsinkelser i produksjonen grunnet klimatiske forhold
 • Kort byggetid fra montering av moduler til bygget er innflyttingsklar
 • Innkjøp av materiell fra anerkjente leverandører sikrer at kundene får kvalitetsprodukter
 • Innendørs produksjon sikrer at byggets kvalitet og innemiljø er upåvirket av de klimatiske forhold på byggeplassen
 • Fleksibilitet ved utvidelse av eksisterende bygningsmasse
 • Muligheter for å kunne flytte bygninger ved endrede forutsetninger eller salg

Produkter der bygningsmoduler kan benyttes:

 • Hytter
 • Boliger, eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, leilighetsbygg, omsorgsboliger
 • Hybelhus
 • Hotell, motell
 • Forlegninger
 • Kontorer
 • Barnehager og skoler
 • Gatekjøkken og kiosker
Bygningsmodul blir løftet av en kran

Brakker

Med til sammen 28 forskjellige varianter av standardbrakker kan du som kunde sammen med oss sette sammen den optimale løsningen for dere. Modulene gjør det mulig å tilpasse brakkeriggen etter forskjellige behov i løpet av anleggsperioden og etter størrelse på riggområde.
Monteringen er enkel, noe som gir fleksibilitet ved behov for omrigging eller flytting.

Bruksområder
Brakkene kan benyttes til kontor, spisesal, storkjøkken, sanitær, lomp eller boligbrakker. Løsninger med flere brakker i kombinasjon gir muligheter for unike planløsninger tilpasset anleggets behov.

Alle våre brakker bygges etter kravene i TEK17.

Standard utforming
• Miljøvennlige, ferdigbehandlede plater på innvendige vegger og himlinger
• Listverk og ferdigbehandlede innvendige dører
• Sanitærutstyr ferdig montert
• Beiset utvendig trepanel
• Ferdigbehandlede vinduer med trelags isolerglass
• Taktekke med Protan takfolie

Spesialtilpassing av brakker kan gjøres på forespørsel.

Mål
Standard utvendige mål
• Bredde 2,85 m
• Lengde 7,3 m – 8,58 m

 

Bilde av anleggsbrakker
Bilde av anleggsbrakker
Bilde av anleggsbrakker