Mivanor

Mivanor renser ulike former for avløpsvann fra industriell aktivitet, og kontaktet Hålogaland Element da de hadde behov for et spesialtilpasset bygg.

Vi produserte moduler tilpasset Mivanors behov, som i denne forbindelse var et praktisk bygg som kunne huse vannrenseteknologi.

Prosjektnavn: Mivanor
Byggherre: Mivanor
Entrepriseform: Byggvare
Byggetid: 2015, løpende