Studenthybler Longyearbyen

På oppdrag fra Studentsamskipnaden i Tromsø oppførte Hålogaland Element 24 studenthybler i Longyearbyen.

De 24 hyblene inkluderte bad og fellesrom, og samtlige moduler ble produsert hos Hålogaland Element i Risøyhamn. Derfra ble de fraktet direkte med båt til Longyearbyen. Prosjektet er fundamentert på limtre montert på peler i permafrost.

Prosjektnavn: Studenthybler Longyearbyen
Byggherre: Studentsamskipnaden i Tromsø
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2016